Banner-SUF

Klubben under Sundhed- og Omsorg

 

HK-SUF Klubben

Klubben hedder SUF- klubben og varetager medlemmernes interesser for HK ansatte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Klubben dækker blandt andet

Centralforvaltningen (med diverse stabe)
Administrationscentret
5 lokal og områdekontorene
5 administrative Fælleskaber (indtil ca. 1.6.13, hvor de overflyttes til Koncernservice, under Økonomiforvaltningen)
Hjælpemiddelcentret, hjælpemidler (til de + 65 årige)
hjemmeplejer i de 5 områder (for de + 65 årige)
Sundhedshusene herunder bl.a: Forebyggelsescentre, Træningscentre, Rehabiliteringscentre, Ryg- og genoptræning København, Center for Kræft og Sundhed, Arbejdsmiljø København, Madservice, ca. 50 plejehjem samt  Voksentandplejen.

 

Adskiller

.
Facebook
Kommer snart
Twitter
Kommer snart
Kontakt Bestyrelsen
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Send mail