Banner-ØKF

Klubben under Økonomiforvaltningen

 

Klubben arbejder for at varetage medlemmernes løn-, arbejds- og uddannelsesmæssige forhold gennem et bevidst fagligt arbejde i samarbejde med forbund, afdeling og Københavnerbestyrelsen. Videre arbejder i klubben for, at alle ansatte indenfor klubbens forhandlingsområde organiseres i HK.

Klubben repræsenterer ansatte på HK´s overenskomst i Økonomiforvaltningens ressort område samt udlånte tjenestemænd i HOFOR.

Endvidere er Borgerrådgiveren og Intern Revision også en del af klubbens område.

Klubben organiserer pr. 1.3.2017 cirka 650 medlemmer og har 11 bestyrelsesmedlemmer og 10 tillidsrepræsentanter.

 

Adskiller

.
Facebook
Kommer snart
Twitter
Kommer snart
Kontakt Bestyrelsen
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Send mail