Banner-ØKF

KS Koncernservice

 

I Koncernservice er vi 7 tillidsrepræsentanter for HK.
Det er Gitte Bergmann, Ole Heinel, Lone Staal, Lone Nielsen, Anette Kristiansen, Jeanette ELith og Berit Meincke.

Du er altid velkommen til at henvende dig til en af de syv, hvis du ønsker hjælp eller har spørgsmål. Det vi arbejder mest med i øjeblikket er i overskrifter skrevet herunder. Spørg din TR hvis du ønsker mere information.

Arbejdsmiljøet, herunder presset på medlemmerne, Rokering af opgaver, MED arbejdet.

Ældre nyheder

Kort referat fra mødet d. 24/8 mellem HR og TR i KS

 • Status på flekstidsaftale for ikke-AC
  Starter op her efter sommerferien. HR udgangspunkt er, at der ikke sker ændringer, men den opdateres selvfølgelig, så "forældede" ting (gamle navne mv.) udgår. Hvis TR har forslag til nye ting, må de gerne indsendes snarest, så de evt. kan indarbejdes. Udkast sendes til TR, når det er klar.
 • Status på lønpolitik
  HK har indsendt input som aftalt. HR udarbejder nu et udkast, som sendes til høring, når det er klar.
 • Status på afskedsdrejebog
  Fremsendes snarest muligt til TR
 • Status på Arbejdstilsynssagen i Kundecentret
  Vi afventer Arbejdstilsynet
 • Status på enhedschefer der er konstitueret
  HK har spurgt ind til hvilke enhedchefer der er konstitueret og vil gerne have stillingerne slået op. HR følger op på hvad der skal ske
 • Status på forhandlingerne med Metal om betalt frokost
  Forhandlingerne er ikke afsluttet. HR booker Metal til et nyt møde
 • Status på 3-partsmidler
  HR sender status til TR SAMT en afklaring af om METAL har del i midlerne
 • PLUS-tid
  Ledelsesgruppen har besluttet at det er OK at forlænge eksisterende PLUS-tidsaftaler. Omkring tidligere "lokumsaftaler" finder HR ud af at legalisere disse.
 • Bierhverv i udlandet
  Nye regler ang. bierhverv i udlandet? HR følger op.
 • Rådighedsvagten
  HK TR mener, at den muligvis er i strid med overenskomsten. HK TR sender punktet i overenskomsten til HR, som kigger på det.
 • MUS
  Første tilbagemeldinger går på, at udviklingsdelen stadig fylder meget lidt. HR sender en lille venlig reminder ud til enhedscheferne.
 • Arbejdstøj (kun med de involverede TR)
  Der blev aftalt at der skal være to pakker:

Minipakke som består af Sikkerhedssko, 1 T-shirt, 1 jakke.

Fuld pakke som består af sikkerhedssko, 2 par arbejdsbukser, 5 valgfri T-shirts og 1 jakke.

Den fulde pakke gives kun til Lager og udkørende teknikere.
Minipakken er til printergruppen og evt. andre som sommetider har behov for at køre ud med en dims under armen. Når vi starter op får man alt udstyr i den relevante pakke.

Herefter er der følgende udskiftning:

Bukser - hvert andet år
T-shirts - årligt
Jakke - hvert andet år
Sko - når de ikke kan mere

Herudover kan tøjet skiftes, hvis det går i stykker - dog kan T-shirts kun skiftes, hvis mere end halvdelen (altså 3) er gået i stykker.

 

Kort referat fra mødet d. 18/6 mellem HR og TR i KS


Konflikt-/mobbepolitik


Fra bl.a. Barometeret ved vi, at der forekommer mobning i KS fra tid til anden. Det er vigtigt at der udvises en konkret og tydelig holdning til, at dette ikke er acceptabelt.

HR har indkaldt deltagere (medarbejdere/ledelse) til en arbejdsgruppe, der skal formulere en konflikt for hvordan KS vil forebygge og håndtere konflikter-/mobning. Der mangler p.t. endnu en ledelsesrepræsentant i gruppen.
Konflikter/mobning der måtte opstå ad hoc løses ad hoc, gerne med indblanding af HR.


PLUS-tid

TR bad om status på, hvilke medarbejdere der havde indgået PLUS-tidsaftaler.

Ledelsen forklarede, at der var tale om "lokumsaftaler" og at HR derfor ikke har konkret kendskab til de enkelte aftaler, men at disse meget gerne må komme "frem i lyset" så de kan blive officielle.
TR mente at have kendskab til nogle.

 

Tidsregistrering

TR rejste, på baggrund af ASU møde d. 15. juni, igen spørgsmålet om hensigten med den udvidede model for tidsregistrering. Hensigten er ikke, at tidsregistrering skal anvendes til at se, om medarbejderne producerer tilstrækkeligt og udfakturerer tilfredsstillende. Hensigten er udelukkende at se på, hvad det reelt koster at producere en ydelse. Dette for at sikre, at KS ikke fakturerer kunderne for lidt eller for meget.

 

Lønpolitik

Efter sommerferien skal der aftales lønpolitik i KS.
HR og TR formulerer hver et papir med pointer de synes er væsentlige at få med i politikken.

Det blev aftalt at TR har frist for input d. 16. august 2010.
Det er pr. 21. juni 2010 ikke længere muligt for enhedschefer at indgå aftaler om resultatløn for medarbejdere.

 

Procesplan for afskedigelser

HR sender inden 1. august udkast til principper og procesplan for eventuelt fremtidige afskedigelser til kommentering hos TR. Udkastet behandles endeligt på ASU d. 26. august 2010.

 

Arbejdstøj

TR vil gerne have vareprøver. Ledelsen har bolden indtil videre.
Kort referat fra mødet i maj.

 

Servicemeddelelser fra Personalekontoret

TR ønsker fortsat servicemeddelelser. Ledelsen medddelte, at der nok fremover skal komme servicemails om årlige ting, eller andre ting, som ikke kører i en fast kadence, og som derfor kan være svære at huske.

 

Mobning

TR ønsker en mobbepolitik. Dette skal formentlig udarbejdes i ad hoc udvalg sammen med SIU. Ditte kigger i HR-aktivitetsplanen for at se, hvornår der kan blive tid til det. Vi overvejer om det ad hoc udvalg, der skal nedsættes vedr. stress også kan behandle mobning. TR sender inspiration til mobbe-politik.

 

Engangsdragter

Er stadig ikke modtaget i IT. De bliver efterlyst efterlyser.

 

Lønpolitik

Der skal udarbejdes en ny lønpolitik. TR vender tilbage med kommentarer til oplægget.

 

Plustid

Hvis TR er bekendt med "lokumsaftaler" fra før rammeraftalerne blev indgået, indmeldes de i webservice, og så sørger PS for at de bliver formaliseret. Dette ændrer ikke på, at der som udgangspunkt ikke kan indgås nye plustidsaftaler.

 

Løntilskud

TR er ikke enig i, at reglerne om løntilskud er som beskrevet i oplægget. TR sender til Ditte, hvor det står, at reglerne er anderledes. Processen blev godkendt med den tilføjelse at stillingsbeskrivelsen også skal til høring hos TR.

 

Møder

TR efterlyser mødeindkaldelser for ASU for resten af året.

 

Beredskabstillæg

TR efterlyser tillægget.

 

Adskiller

.
Facebook
Kommer snart
Twitter
Kommer snart
Kontakt Bestyrelsen
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Send mail