Banner-BIF

Tillidsrepræsentanter

 

HK Klubbens tillidsrepræsentant er kontaktpersonen til din faglige organisation, HK Kommunal Hovedstaden. Har du brug for hjælp i forbindelse med din ansættelse, dine arbejdsvilkår, høre om muligheder for efteruddannelse eller bare få et godt råd, så henvend dig til din tillidsrepræsentant eller dennes stedfortræder. Der er tavshedspligt ! Kun hvis du udtrykkeligt beder om at andre skal kontaktes, vil det ske. Du skal trygt kunne bruge din faglige organisation som sparringsparter og problemløser.

Telefonnumrene nedenfor er til arbejdsstedet. Skal du i kontakt med din TR, så kan du med fordel anvende BIFs telefonbog på BIF nettet , hvor der er det direkte telefonnummer og mailadresse til DIN tillidsrepræsentant. Du kan dog altid kontakte din FTR på 2382 6451

 

JKI, Musvågevej 15 2400 Kbh NV
Tlf. 82565682

John Leerbeck Tillidsrepræsentant

 

JKU, Skelbækgade 4 1717 V
Tlf. 82565682

Kim Sørensen Tillidsrepræsentant
Mohammad Mattloob
Suppleant

 

Nyropsgade 41-43 1602 KBH V
Tlf. 82568256

Anne-Grete Bülow Tillidsrepræsentant
Mie Jusjong
Tillidsrepræsentant
Andreas L. Brok
Suppleant

 

JKA, Baldersgade 24 2200 KBH NV
Tlf. 82564800

Thea T. Kristiansen Tillidsrepræsentant
Lotte Thye Jensen
Suppleant

 

Ydelsesservice Krumtappen 4, 6. sal 2500 Valby
Tlf. 82564000

Linette Olafsen Tillidsrepræsentant
Tina H. Madsen
Suppleant

 

Sønder Boulevard 35 1720 V

Tim Krog Nielsen Tillidsrepræsentant
Veysel Ugur
Suppleant

 

Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB) Gl. Vasbygade 49 2450 SV
Tlf. 82565300

Berit Thyge Lange Tillidsrepræsentant
Flemming Holst
Suppleant

 

Center for kompetence og beskæftigelse (CKB) Teglværksgade 31 2100 Ø
Tlf. 82565800

Judith Arendahl Tillidsrepræsentant
Anne Mette Meyer-Petersen
Suppleant

 

Center for sprog og integration (CBSI) Hejrevej 10 2450 NV
Tlf. 82565210

Ditte Mørch Tillidsrepræsentant
Hans Nielsen
Suppleant

 

Centralforvaltningen
Tlf. 33173317

Nenad Radulovic Tillidsrepræsentant

 

Center for driftsunderstøttelse
Tlf. 33173317

Sandra Bengtsson Tillidsrepræsentant
Ina Gräns
Suppleant

 

 

Fællestillidsrepræsentant

Jan Bolvig T 2382 6451

 

 

Adskiller

.
Facebook
Kommer snart
Twitter
Kommer snart
Kontakt Bestyrelsen
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Send mail