Banner-BIF

Medlemmer og roller i BIF Klubben

Formandsskabet 2013

Jan Bolvig Mortensen
CKB Klubformand T 2382 6451
Anne-Grete Bülow
AMC Kasserer
Ronny Johansen
AMC RevisorHK BIF Klubbens forretningsudvalg 2013

 

På HK BIF Klubbens konstituerende bestyrelsesmøde 19.11 2012 valgte bestyrelsen et forretningsudvalg på 6 medlemmer. Formand, næstformand og kasserer er fødte medlemmer af udvalget. Udvalget mødes mindst 6 gange årligt og er i regelmæssig dialog med hinanden på elektroniske medier.

Opgaveporteføljen for forretningsudvalget er at kvalitetsoptimere det fagpolitiske arbejde ved at sparre og støtte formandskabets arbejde i de fora, hvor de er valgt ind til at varetage medlemmernes interesser. Forretningsudvalget er ansvarlig overfor bestyrelsen.

Arbejdsplads og telefonnumre: Bestyrelsesmedlemmer o.a. kan foreløbig træffes på det angive hovednummer, men efter 1.2.2013 kan man med fordel søge navnene på de informationstjenester der findes i BIF og på KKnet. Grundet omorganisering af jobcentrene forår 2013 vil den præcise placering og de opdaterede telefonnumre først foreligge august 2013.

De nye jobcentre er:

  • Arbejdsmarkedscentret (for ledige over 30 år). Der fusioneres med JKN.
  • Ungecenter ( for ledige under 3 år. Det tidligere JKS.
  • Center for Jobindsats. Det tidligere JKM.
  • Center for Arbejdsfastholdelse. Det tidligere JKB.

 

Forretningsudvalget 2013

Jan Bolvig Mortensen CKB Klubformand T 2382 6451
John Leerbeck
JKI Jobkonsulent
Anne-Grete Bülow
AMC Kasserer
Kim Sørensen
JKS Jobkonsulent
Judith Arendal
CKB Underviser/Vejleder
Linette Have Olafsen Ydelsesservice Konsulent


Bestyrelsen 2012

Jan Bolvig Mortensen

CKB

T 8256 5786

Anne Grete Bülow

AMC

T 8256 5682

Linette Olafsen

YDS

T 8256 4000

John Leerbeck

JKI

T 8256 5682

Jana Asbæk

CBSI

T 8256 5200

Berit Thye Lange

CAB

T 8256 5300

Kim Sørensen

JKU

T 8256 5682

Thea Kristiansen

JKA

Barsel

Brita Jønsson

YDS

T 8256 4300

Carsten Caspersen

AMC

T 8256 5682

Nenad Radulovic

CF

T 3317 3317

Sandra Bengtsson

CDU

Barsel

Johnny Liljehult

JKN

T 8256 3400

Veysel Ugur (elev)

YDS

T 8256 3400

Carlos Nielsen (AMR)

CKB

T 8256 5800

Suppleanter

Tina H. Madsen

YDS

T 8256 4000

Christina B. Petersen

JKB

T 8256 4800 

Adskiller

.
Facebook
Kommer snart
Twitter
Kommer snart
Kontakt Bestyrelsen
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Send mail