De syv forvaltningsklubber

Københavnerbestyrelsen er det overordnede organ som samler de 7 forvaltningsklubber i Københavns Kommune, og repræsenterer ca. 3.400 medlemmer.

(Du kan benytte dig af vores Quick-links til højre)

BIF Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen
BUF Børn- og Ungeforvaltningen
KFF Kultur- og Fritidsforvaltningen
SOF Socialforvaltningen
SUF Sundhed- og Omsorgsforvaltningen
TMF Teknik- og Miljøforvaltningen
ØKF Økonomiforvaltningen

 

Bestyrelsen består af klubformændene og en repræsentant fra hver Forvaltningsklub, samt den på generalforsamlingen valgte formand for Københavnerbestyrelsen. Vores formål er at varetage medlemmernes fælles faglige og økonomiske interesser, herunder særlig løn-, pensions-, ansættelses-, uddannelses- og arbejdsvilkår samt at agere i forhold til de politiske niveauer i Københavns Kommune og med kompetencen til at fastlægge og koordinere politikker på området.

 

Adskiller

.
Facebook
Kommer snart
Twitter
Kommer snart
Kontakt Bestyrelsen
Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Send mail